checkdiehypotheek
+

Overzicht leningen

Berekeningen zijn inclusief afbouw hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait

Aflossing en rente

Maandlasten

Aflossingstabel

Welkom, voer lening op of importeer leningbestand

Nieuwe lening +      Import leningen

Leningdeel

Opslaan Annuleren Verwijder lening


Bedrag is de hoeveelheid hele euro's die bij de hypotheekverstrekker geleend wordt. Bij een lopende lening is dit het openstaande restbedrag.

Leningsvorm betreft een van de drie meest voorkomende leningsvormen namelijk annuïtair, linear en aflossingsvrij.

Rente lening is de rente die betaald moet worden aan de hypotheek verstrekker over geleende bedrag. Het betreft de nominale rente. Meer over nominale en effectieve rente..

Looptijd betreft de periode waarbinnen de lening moet worden terugbetaald. Maximale looptijd is 30 jaar.

Ingangsdatum is de datum waarop de lening ingaat. Bij een lopende lening is dit vandaag of eerste van de volgende maand.

Marktwaarde woning dit is de koopprijs, de laatste WOZ-waarde of de getaxeerde waarde. Deze wordt gebruikt om eigenwoningforfait te bepalen.

Hoogste inkomen is hoogste bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen, wat in uw huishouden wordt genoten.