checkdiehypotheek

Hypotheek begrippen

Aflossingvrije hypotheek
Een aflossingvrije hypotheek wordt pas afgelost aan het einde van de looptijd. Gedurende de looptijd betaal je alleen rente en dus geen aflossingen. Niet zelden wordt de schuld afgelost door te speculeren op waardevermedering van het huis of beleggingen. Vanwege deze risico's is deze leningsvorm door banken beperkt sinds economische crisis van 2008. Sommige banken kennen deze leningsvorm niet meer andere banken stellen strengere eisen.

Annuïtaire hypotheek
Bij een annuïtaire hypotheek zijn de maandelijkse aflossingen en rente samen altijd gelijk (de annuïteit). Gedurende de looptijd neemt het rentedeel af en aflossingsdeel toe. Deze hypotheek is populair omdat je maandlasten stabiel zijn. In de praktijk stijgen je netto maandlasten toch wel. Met het afnemende rentedeel neemt namelijk ook je hypotheekrenteaftrek af.

Boeterente
De hypotheekverstrekker gaat bij de hypotheek uit van bepaald renteinkomsten gedurende de looptijd. Zodra je meer aflost dan noodzakelijk of een lening oversluit dan loopt de verstrekker renteinkomsten mis. Deze misgelopen inkomsten worden in rekening gebracht in de vorm van boeterente.

Eigenwoningforfait
Als je een eigen woning bezit dan bouw je volgens de belastingdienst vermogen op. Dit wordt belast door het eigenwoingforfait. Waar je de hypotheekrente kun je aftrekken moet je eigenwoningforfait optellen bij je belastbaarinkomen. Deze twee worden dus gesaldeerd. Het betreft een percentage van de woz-waarde van de woning. Eigenwoningforfait wordt komende jaren verlaagd in combinatie met hypotheekrenteaftrek.

Lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek zijn de maandelijkse aflossingen gelijk verdeeld over de looptijd. Na de helft van de looptijd heb je ook de helft afgelost. Deze hypotheek is over de gehele looptijd goedkoper dan een annuïtaire hypotheek omdat je direct stevig begint af te lossen. Je maandlasten zijn in het begin hoger en nemen dan af. Dit is de reden dat mensen toch vaker voor een Annuïtaire hypotheekkiezen.

Hypotheek
Een hypotheek is lening om een huis mee te kunnen kopen. Het huis dient als onderpand voor deze lening zodat de hypotheek verstrekker zekerheid heeft. De hypotheek bestaat uit aflossingen en rente. De aflossingen vormen samen de terugbetaling van het geleende bedrag. De rente komt hier bovenop en betreft de kosten van de lening. Oftewel de verdienste van de hypotheekverstrekker. Aan de hypotheek zit meestal ook een levensverzekering vast in geval overlijden.

Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrente die je betaalt mag je van de belastingdienst aftrekken van je inkomen bij berekening van je inkomstenbelasting. Hoe hoger het tarief voor de inkomstenbelasting hoe meer hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk teruggebracht naar een basitarief in de komende jaren. De hypotheekaftrek is maximaal 30 jaar geldig.

Hypotheek oversluiten
Wannneer de huidige hypotheekrente een stuk lager is dan op moment van aflsuiten, kan het aantrekkelijk zijn om je hypotheek over te sluiten naar een andere hypotheek. Je zult dan een boeterente moeten betalen maar in sommige situatie kan deze al na een paar jaar zijn terugverdiend. Op langere termijn kan het dus heel voordelig zijn als je rente bijvoorbeeld gehalveerd wordt. Bij het aangaan van een nieuwe hypotheek zijn er ook altijd weer eenmalige vaste kosten die je ook moet meenemen in de afweging.

Nominale en effectieve rente
De nominale hypotheekrente is de rente die hypotheekvertrekkers communiceren bij hun producten. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de rente jaarlijks achteraf wordt betaald. In de praktijk wordt de rente maandelijks vooraf betaald. Hierdoor loopt je inkomsten mis omdat je bijvoorbeeld langer spaarrente had kunnen ontvangen. Het rentetarief ligt dus meestal eigenlijk iets hoger. Dit heet effectieve rente. Tegenwoordig moeten beide rentetarieven in de offertes vermeld worden.

Rentemiddeling
Wannneer de huidige hypotheekrente een stuk lager is dan op moment van aflsuiten, kan je de hypotheekverstrekker vragen om rentemiddeling. Deze kan dan een tussentijdse renteverlaging voorstellen die meer marktconform is. Ook bij de rentemiddeling is er sprake van boeterente en vaste eenmalige kosten. De boeterente hoeft niet in één keer betaald te worden maar gelijdelijk.

WOZ waarde
WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Dit is de waarde van je woning zoals deze wordt door de gemeente jaarlijks wordt vastgesteld en staat vermeld op je WOZ-beschikking. De waarde wordt gebruikt voor heffingen door de overheid zoals eigenhuurwaardeforfait. Deze waarde kan op verschillende redenen afwijken van de daadwerkelijke marktwaarde.